RẤT NHIỀU NGƯỜI MUỐN, NHƯNG KHÔNG AI BẮT TAY VÀO LÀM

RẤT NHIỀU NGƯỜI MUỐN, NHƯNG KHÔNG AI BẮT TAY VÀO LÀM

  1. Rất nhiều người muốn thành công, nhưng không ai bắt tay vào làm cho hẳn hoi tử tế
  2. Rất nhiều người muốn được hưởng thành quả vinh quang, nhưng không ai bắt tay vào học hỏi từ những điều nhỏ nhặt
  3. Rất nhiều người muốn được nhận lại nhưng không ai bắt tay vào cho đi, chỉ thích giữ cho riêng mình.
  4. Con người cái gì cũng muốn nhưng cái gì cũng chẳng chịu làm
  5. Con người thấy người ta được cái gì là ghen tị nhưng chẳng biết họ đã đối mặt với khó khăn như thế nào
  6. Con người muốn thật nhiều làm chả chịu bao nhiêu. Đến kì!
  7. Đấy còi to thì cho vượt. Việc khó thì chẳng thấy đâu, chuyện dễ ai cũng trâu đầu vào! Đến lúc có thành quả, ông nào cũng gáy như thật!

TS. Lê Thẩm Dương

Post Comment