Đối tượng phù hợp bán hàng đa cấp

Đối tượng phù hợp bán hàng đa cấp

Bán hàng đa cấp là một hình thức bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng thông qua mạng lưới các nhà phân phối gồm nhiều tầng, nhiều nhánh. Các nhà phân phối này được trả hoa hồng và thu nhập từ kết quả bán hàng của bản thân họ, kết quả bán hàng của những người do họ bảo trợ. Vậy đối tượng nào phù hợp bán hàng đa cấp.

Bán hàng đa cấp là một hình thức bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng thông qua mạng lưới các nhà phân phối

Những người có niềm đam mê bán hàng, những người có nhu cầu tìm việc làm kiếm thêm thu nhập, những người đang thất nghiệp không có việc làm… đều là những đối tượng phù hợp với bán hàng đa cấp.

Cần phải nhận thức rằng bán hàng đa cấp thực chất là một hình thức bán hàng, không phải là một hình thức đầu tư tìm kiếm lợi nhuận. Cũng như các hình thức bán hàng khác, bán hàng đa cấp tìm cách đưa hàng hóa từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng.

Việc bán hàng đa cấp được thực hiện bởi các nhà phân phối. Thông thường, các doanh nghiệp bán hàng thông qua hệ thống đại lý, cửa hàng, siêu thị. Còn trong hoạt động bán hàng đa cấp, không có các đại lý, cửa hàng, siêu thị mà hàng hóa được các nhà phân phối trực tiếp sử dụng hoặc giới thiệu và bán cho người tiêu dùng.

Mọi người đều có thể tham gia bán hàng đa cấp

Tham gia bán hàng đa cấp cho công ty đa cấp sẽ được trả hoa hồng – tiền công mà doanh nghiệp trả cho các nhà phân phối đã giúp doanh nghiệp phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại thông thường trả hoa hồng cho các đại lý, cửa hàng thì doanh nghiệp bán hàng đa cấp sẽ trả tiền cho nhà phân phối. Như vậy, với việc trở thành một nhà phân phối của doanh nghiệp, bạn tham gia để giúp doanh nghiệp bán hàng và được doanh nghiệp trả hoa hồng chứ không phải bạn tham gia đầu tư để hưởng lợi nhuận.

Cần chọn nơi kinh doanh bán hàng đa cấp đúng chuẩn

Nhận biết một doanh nghiệp bán hàng đa cấp đáng tin cậy trước hết phải là doanh nghiệp thực hiện bán hàng một cách thực chất nhất. Nghĩa là hoạt động cơ bản của doanh nghiệp đó phải là bán hàng, tiêu thụ hàng hóa chứ không phải là các hoạt động tuyển dụng, thu hút đầu tư… Một doanh nghiệp bán hàng đa cấp chân chính, thực hiện đúng chức năng bán hàng, cần phải đáp ứng các tiêu chí cơ bản sau :

  • Có sản phẩm tốt : chỉ khi có sản phẩm tốt thì doanh nghiệp bán hàng đa cấp mới có cơ sở để giới thiệu đến người tiêu dùng và người tiêu dùng mới tin tưởng mua sản phẩm đó
  • Đào tạo nhà phân phối tốt: Nhà phân phối là những người giúp doanh nghiệp giới thiệu và bán hàng cho người tiêu dùng. Do đó, muốn thực hiện chức năng bán hàng của mình một cách tốt nhất, doanh nghiệp bán hàng đa cấp cần phải đào tạo kỹ càng cho nhà phân phối của mình để họ hiểu về sản phẩm và có kỹ năng bán hàng tốt
  • Chủ yếu tập trung bán hàng, không tập trung tuyển dụng

Nhận biết một doanh nghiệp bán hàng đa cấp đáng tin cậy trước hết phải là doanh nghiệp thực hiện bán hàng một cách thực chất nhất

Trên đây là những đối tượng phù hợp tham gia bán hàng đa cấp mà các bạn nên tham khảo xem mình có đáp ứng yêu cầu không ?

Post Comment