NGƯỜI DẠI DỘT THƯỜNG HAY HÀNH ĐỘNG BỘP CHỘP

NGƯỜI DẠI DỘT THƯỜNG HAY HÀNH ĐỘNG BỘP CHỘP

  1. Ăn nói không suy nghĩ trước sau
  2. Làm việc không lường trước vấn đề
  3. Chuẩn bị không suy xét cẩn thận
  4. Quyết định không cân nhắc kĩ càng
  5. Làm gì cũng bộp chộp, không tính toán
  6. Nói gì cũng tự phát mà ra
  7. Không tính toán thiệt hơn đã vội làm liều
  8. Cảm xúc cá nhân đặt lên trên tất thảy
  9. Chuyện gì cũng nước đến chân mới nhảy, thành ra, không đâu vào đâu!

Cre: Langmastercareers

Post Comment